Hi there, I’m Eduardo Dennis, a software developer working on different projects. 